שילוט חוצות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
הקמפיין באמצעות לפ״מ

קופי – איל עדות | ארט – רוני פרי