קמפיין ״מסבירים ישראל״ עבור משרד ההסברה

העבודה באמצעות לפ”מ

ארט – רוני פרי | קופי – צביקה זינגר