עבודה עבור רשות המיסים – באמצעות לפ״מ כוללת קמפיין דו״ח מקוון וקמפיין אבטחת מידע

קופי – צביקה זינגר | ארט – רוני פרי