בבלאק טיפלנו במשך כשנה וחצי, העבודה כללה פרסומים לשילוט חוצות, מודעות לעיתונות, פוסטים לפייסבוק, דיוורים ופרסומי אונליין ותפריטים מכל הסוגים – בהתאם לצרכים של כל סניף וסניף