עיצוב קטלוג אופנה קטן עבור חברת
KedsKids
העבודה באמצעות ציבלין תקשורת צעירים