באמות השקעות התחלנו לטפל רק לאחרונה בעיצוב מוצרי שיווק והסברה שונים
שמחים וגאים לעבוד עם ענקית הנדל״ן