את עמותת אנוש ליוונו במשך כ4 שנים, בהכנת קטלוגים, חוברות ומוצרי הסברה
עיצוב וביצוע כל מוצרי הפרסום לאונליין ולפרינט