קמפיין שילוט חוצות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

קופי – איל עדות | ארט – רוני פרי
הפרוייקט באמצעות לפ״מ