קמפיין ״מסבירים ישראל״ עבור משרד ההסברה

ארט – רוני פרי | קופי – צביקה זינגר
העבודה באמצעות לפ”מ