קמפיין מפקד האוכלוסין של ישראל עבור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
חידוש לוגו המפקד וגיבוש הקונספט  תחת הכותרת – נבחרתי להשפיע
הקמפיין באמצעות לפ”מ | קופי – אמיר הספרי | ארט – רוני פרי