עבודה שוטפת עבור עיריית גבעתיים, כוללת מוצרי דפוס ואונליין לאירועים השונים והמגוונים בעיר
כל אחד מהפרסומים המוצגים כאן עבר התאמות לכל הפורמטים והמדיות הרלוונטיות, בהתאם לבקשות העירייה