את התזמורת אנחנו מלווים כבר מספר חודשים בטיפול שוטף בכל מוצרי הפרסום, חוברות ושאר ירקות