בבלאק טיפלנו כשנתיים, העבודה כללה פרסומים לשילוט חוצות, מודעות לעיתונות, פוסטים לפייסבוק,
דיוורים ופרסומי אונליין ותפריטים מכל הסוגים – בהתאם לצרכים של כל סניף וסניף