עיצוב לוגו והכנת ספר מותג בסיסי
העבודה באמצעות דביר יועצים