האתר הממשלתי לחיפוש עבודה / מכרזים
קופי: צביקה זינגר | ארט: רוני פרי | הקמפיין באמצעות לפ״מ